Sale!

Quản lý khách hàng excel PRO

3,500,000 2,000,000

Một trong các nhiệm vụ quan trọng nhất của CRM _ phần mềm quản lý khách hàng đó là lưu thông tin khách hàng. Với phần mềm miễn phí WPRO CRM thì bạn sẽ dễ dàng lưu thông tin khách hàng để tìm kiếm khi cần (như google).

Description

Giới thiệu tính năng & giao diện phần mềm quản lý khách hàng

1. BÁO CÁO NHẮC NHỞ KHÁCH HÀNG CẦN CHĂM SÓC NGAY

Bao gồm:

 • Lịch chăm sóc HÔM NAY
 • Lịch hẹn vào NGÀY MAI

Báo cáo sẽ cho ta biết khách hàng nào cần chăm sóc và phần Lưu ý nội dung cần chăm sóc là gì.

Để từ đó bạn sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian lọc, tìm xem hôm nay phải làm gì. Từ đó sẽ giúp nâng cao hiệu quả công việc và không xót việc nào.

2. THÊM KHÁCH HÀNG MỚI

Mỗi khi có khách hàng mới, bạn cần khai báo các thông tin quan trọng liên quan tới khách hàng đó.

Các thông tin quan trọng cần phải có đối với 1 khách hàng:

 • Mã khách
 • Tên khách
 • Chức vụ
 • Công ty
 • ………….

3. CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Sau khi chăm sóc xong, bạn cập nhật trạng thái/ kết quả chăm sóc khách hàng lần này vào các box có sẵn gồm có:

 • Nội dung chăm sóc lần này
 • Đánh giá nội dung chăm sóc lần này và lưu ý…
 • Set lịch hẹn: Chăm sóc vào lần tới

4. DANH MỤC KHÁCH HÀNG: Khai báo thông tin khách hàng

5. BẢNG KÊ LỊCH SỬ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG: Tương tự như ở danh mục khách hàng, bạn có thể chỉnh sửa, thêm mới trực tiếp trên bảng kê.

6. CÀI ĐẶT THÔNG TIN LIÊN QUAN

Gồm 3 phần chính:

 • Nhân viên chăm sóc
 • Kết quả: Rất tiềm năng, Tiềm năng, Cần chăm sóc, Lưu thông tin, Hủy khỏi cơ sở dữ liệu
 • Nguồn tiếp cận

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Quản lý khách hàng excel PRO”

Your email address will not be published. Required fields are marked *