Sale!

Phần mềm quản lý hợp đồng chuyên nghiệp

35,000,000 2,600,000

Với Phần mềm quản lý hợp đồng chuyên nghiệp bạn sẽ thấy nhàn hơn và công việc hiệu quả hơn nhiều.

Bạn dễ dàng thêm Khách hàng, Hợp đồng và các giao dịch thanh toán chi tiết từng hợp đồng. Phần mềm tự động tổng hợp tình hình thực hiện của chi tiết từng hợp đồng, từng khách hàng hay của tất cả hợp đồng.

Phần mềm được thiết kế bởi Webkynang Việt Nam – #1 VN về phần mềm quản trị doanh nghiệp SME

Description

Phần mềm quản lý hợp đồng chuyên nghiệp

30/07/2019

Phát hành bản cập nhật ERPS.VN_033_20190730.

Số lượng hợp đồng tối đa trong bản miễn phí: 100

20/07/2016

Phát hành lần 1

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Phần mềm quản lý hợp đồng chuyên nghiệp”

Your email address will not be published. Required fields are marked *