trang tải phần mềm đã được chuyển sang

WPRO.VN/ALL

Hotline: 038-997-8430

Email: Webkynang.vn@gmail.com

NHẬN XÉT CỦA KH

Anh Phương (Chủ cửa hàng)

Rất cảm ơn W-PRO 2.0, phần mềm giúp chung tôi rất nhiều trong việc theo dõi hoạt động bán hàng. Tôi thích nhất ở việc nhập dữ liệu: Tiện và nhanh

Hoàng (Kế toán viên)

Tôi là kế toán của 1 công ty phân phối hàng tiêu dùng. Phần mềm quản lý bán hàng 2.0 giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian. Việc theo dõi công nợ chi tiết và tổng hợp rất tiện. Báo cáo lời lỗ thì cứ nhấn nút là xong.

Vũ Tiên (Kinh doanh vật liệu xây dựng)

Cửa hàng tôi rất đông khách nên việc nhập liệu phải nhanh. Báo cáo thì tôi không thích rườm ra. Do vậy khi mới dùng thử phần mềm quản lý bán hàng này tôi thấy ổn nên quyết định mua luôn. Dùng 1 năm rồi thấy ổn thật.